אלעד וידלנסקי, תרגום, כתיבת מאמרים ופרסום מחקרים כמו כן אלעד מתמחה בגיוס ופיתוח משאבים לצד שיתופי פעולה בארץ ובחו"ל

פרויקט 'קולות המזרח'

במסגרת תפקידו בעבר כמנהל תוכניות ב'הלל באוניברסיטה העברית'

אודות קולות המזרח יוטיוב

פרויקט חבורות שבת

במסגרת תפקידו בעבר כמנהל תוכניות ב'הלל באוניברסיטה העברית'

ארוחת שנות ה-70

פרויקט גברת עם סלים

במסגרת תפקידו בעבר כמנהל תוכניות ב'הלל באוניברסיטה העברית'